UNDERGROUND CITY NORWAY AS

MODERNE OG NYSKAPENDE

OM OSS

VAprodukter.no er en produktside for salg som driftes av selskapet Underground City Norway AS

Underground City Norway AS er et moderne og nyskapende selskap som samarbeider med flere aktører for å kunne levere tjenester og produkter til vann og avløps bransjen i Norge. Vi har en god VA faglig kompetanse som kommer godt med når man skal hjelpe kunder med å finne riktige produkter til Norske forhold.

Underground City Norway AS sine verdier er fokusert på miljø, bærekraft og kvalitet i alle led fra bestilling til levering.

Nyheter

Les artikkelen om  Rørspyling AS som har blitt publisert hos Rørinspeksjon Norge. 

"Etterslepet innen VA-vedlikeholdet er formidabelt, det samme er arbeidet med å finne svakheter og feil. Metoden firmaet Rørspyling AS har tatt i bruk gjør det mulig å kostnadseffektivt kartlegge hele ledningsnettet i Ullensaker på fem år."

Artikkelen finner du her

MILJØ

- Vi tar imot ditt EE-avfall

Elektrisk og elektronisk avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall. Vi tar det imot - helt gratis. Som medlem av RENAS tar vi ansvar for miljøet. RENAS er landets ledende returselskap, gjennom vårt medlemskap kan vi garantere at avfallet blir tatt hånd om på en forsvarlig måte, at alle miljøgifter blir fjernet og at mest mulig av ressursene blir gjenvunnet.