UNDERGROUND CITY


OM BEDRIFTEN

Underground City tilbyr nye brukervennlige verktøy for å administrere avløpsnettet til kommuner. Selskapet utvikler metoder for måling, visualisering og automatisk analyse av tilstanden til avløpsnettet.