RV-MAX 360 

Kamera for inspeksjon av kummer

Periodisk inspeksjon av kummenes strukturelle integritet er avgjørende for å forhindre kostbare og potensielt farlige skader. Den tradisjonelle metoden for å sende operatører inn for direkte visuell inspeksjon kan imidlertid raskt bli en stor utgift og allokerer også ineffektivt ressurser som ofte er knappe og nødvendige for andre viktige oppgaver. For å effektivt integrere et vanlig kuminspeksjonsprogram trenger kommunene en rask og effektiv løsning som gjør at de kan utføre en full kartlegging av kumnettet samtidig som belastningen på arbeidskraften holdes så lav som mulig.

Med sitt brukervennlige grensesnitt lar RV-MAX 360 operatøren enkelt manøvrere kameraet gjennom kummen og fange en full 360° visning av interiøret. Systemet kan fjernstyres, noe som eliminerer behovet for at operatøren går inn i kummen. Dette øker ikke bare sikkerheten, men gir også mulighet for effektiv bruk av arbeidskraft. De fangede videodataene kan vises i sanntid på en tilkoblet enhet, slik at operatøren umiddelbart kan vurdere tilstanden til kummen. I tillegg kan dataene lagres for senere analyse og sammenligning. Dette gjør det mulig for kommunene å spore forringelse av kummer over tid og prioritere vedlikeholds- og reparasjonsarbeid basert på nøyaktig og oppdatert informasjon. En av de viktigste fordelene med RV-PRO 360 kuminspeksjonssystem er at det raskt kan inspisere et stort antall kummer på en dag.

Om du ser videoen på mobil klikk deg inn på YouTube for å se i 360