NÅR INNOVASJON OG KVALITET ER VIKTIGST


OM OSS 

VAprodukter.no er en produktside for salg som driftes av selskapet Underground City Norway AS

Underground City Norway AS er et moderne og nyskapende selskap som samarbeider med flere aktører for å kunne levere tjenester og produkter til vann og avløps bransjen i Norge. Vi har en god VA faglig kompetanse som kommer godt med når man skal hjelpe kunder med å finne riktige produkter til Norske forhold.

Underground City Norway AS sine verdier er fokusert på miljø, bærekraft og kvalitet i alle led fra bestilling til levering.

MESSEN NORD 

Utstyr for trykktesting og tetthetsprøving. Hos oss finner du skreddersydde løsninger som er perfekt tilpasset din virksomhets behov. Rohrtest-4 gir deg en problemfri arbeidsdag med nøyaktige resultater. Rohrtest-4 er et modulært konsept som fåes i transportable enheter og eller integrert i f.eks varebiler eller hengere.

Dette tilpasses og vi lager 3D tegninger etter deres spesifikke behov. Systemet fungerer utmerket til alle tetthetsprotokoller: tetthetsprøving i alle dimensjoner, pakningstest for avløpsrør, høytrykkstesting, kloring/dekloring, samt tetthetsprøving av kummer.

Dette i henhold til alle norske tetthetsteststandarder og testrapporter EN 1610, EN 805 og de nødvendige VA/miljø-blader.

Zoom kamera STV-4 

Zoom kamera for sonderingsteknologi. Få et kjapt overblikk med full HD. Kamera er trådløst og kan betjenes via et nettbrett, tar bilder eller video. Lett å ta med seg og lett å installere over kummen.


PERIJA PLUS

PERIJA PLUS™ er profesjonelt utstyr for lekkasjesøk. Denne marklytteren fungerer i et bredt frekvensområde med 9 båndpassfiltre og er utstyrt med en ekstra filteROT™-funksjon. Dette nøyaktige, Denne sensitive og innovative marklytteren er utstyrt med intern GPS, Bluetooth og minne.

PIPA avanserte verktøy for akustisk og visuell vurdering av vannrør og lekkasjedeteksjon uten graving

PIPA akustisk og visuell lekkasjesøk

PIPA er en britisk selskap som har spesialisert seg på avanserte løsninger for inspeksjon av vannledninger ved bruk av avansert akustikk- og kamerateknologi. Hovedfokuset ligger på nøyaktig deteksjon og lokalisering av lekkasjer. Med flere års erfaring har PIPA etablert seg som en pålitelig partner for både kommunale og det private industrielle markedet.

Produktene til PIPA, utviklet av erfarne spesialister, kombinerer høykvalitetskomponenter med avansert teknologi for å møte de komplekse utfordringene i dagens rørledningsindustri.

PIPA er en ledende aktør innen vann industrien, med fokus på innovasjon og pålitelighet. 

RV-MAX 360 Kamera for inspeksjon av kummer

Periodisk inspeksjon av kummenes strukturelle integritet er avgjørende for å forhindre kostbare og potensielt farlige skader. Den tradisjonelle metoden for å sende operatører inn for direkte visuell inspeksjon kan imidlertid raskt bli en stor utgift og allokerer også ineffektivt ressurser som ofte er knappe og nødvendige for andre viktige oppgaver. For å effektivt integrere et vanlig kuminspeksjonsprogram trenger kommunene en rask og effektiv løsning som gjør at de kan utføre en full kartlegging av kumnettet samtidig som belastningen på arbeidskraften holdes så lav som mulig. 

Artikkelen fra RIN

Les artikkelen om  Rørspyling AS som har blitt publisert hos Rørinspeksjon Norge. 

"Etterslepet innen VA-vedlikeholdet er formidabelt, det samme er arbeidet med å finne svakheter og feil. Metoden firmaet Rørspyling AS har tatt i bruk gjør det mulig å kostnadseffektivt kartlegge hele ledningsnettet i Ullensaker på fem år."

Artikkelen finner du her

MILJØ

- Vi tar imot ditt EE-avfall

Elektrisk og elektronisk avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall. Vi tar det imot - helt gratis. Som medlem av RENAS tar vi ansvar for miljøet. RENAS er landets ledende returselskap, gjennom vårt medlemskap kan vi garantere at avfallet blir tatt hånd om på en forsvarlig måte, at alle miljøgifter blir fjernet og at mest mulig av ressursene blir gjenvunnet.